Velkommen

Vandoll Neverending Nemo Rag n04 LEDIG

Vi har killinger

Vores M2 kuld er født 17/5 2019 og reserveret

Vores N2 kuld er født 20/5 2019 2 Ledige killinger

Vores O2 Kuld er født 30/5 2019 er Reserveret

Vores P2 kuld er født 21/6 2019 1 Killing ledig

Vores Q2 kuld er født 2/7 2019 og er reserveret